Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Školenie bezpečnostných poradcov ADR

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu. Pre cestnú dopravu je táto povinnosť zakotvená v Zákone NR SR č. 506/2002 Z. z, §20 a v predpise pre medzinárodnú prepravu nebezpečných vecí Dohoda ADR, bod 1.8.3.

Získanie osvedčenia bezpečnostného poradcu ADR je podmienené úspešným absolvovaním týždenného kurzu,ktorý je ukončený záverečnou skúškou formou testu, otvorených otázok a prípadovej štúdie. Školenie je vykonávané na všetky triedy nebezpečnosti. Skúška je vykonávaná spravidla až v závere nasledujúceho týždňa.Osvedčenie vydané MDPT SR je platné po dobu piatich rokov. Jeho platnosť je možné predĺžiť v poslednom piatom roku pred ukončením jeho platnosti.

1
2

Ako sa možem prihlásiť na školenie ?

  • Telefonicky

    Na školenie sa môžete prihlásiť telefonicky na kontaktnom čísle +421 907 73 1111 každý pracovný deň od 7:00 – 17:00

  • Online prihláškou

    Využite môžnosť online prihlásenia na školenie ADR cez našu prihlášku priamo na stránke

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.