Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ŠKOLENIE
VODIČOV ADR

NAJBLIŽŠÍ TERMÍN V ŽILINE 22.-25.03.2019

Prihláška na školenie vodičov ADR

ŠKOLENIE
ADR PORADCOV

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE 13.-17.5.2019 ŽILINA

Prihláška na školenie poradcov ADR

ŠKOLENIE
VODIČOV ADR

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIE V BRATISLAVE 11.-14.3.2019

Prihláška na školenie vodičov ADR

BEZPEČNOSTNÉ
PORADENSTVO

EXTERNÝ BEZPEČNOSTNÝ PORADCA ADR

Zisti viac a bezp. poradenstve ADR

ŠKOLENIE VODIČOV ADR

Predpisy upravujúce prepravu nebezpečných vecí určujú povinnosť osobám, ktoré sa podieľajú na preprave nebezpečných vecí absolvovať špecializované školenie zamerané smerom k ich postaveniu v prepravnom procese, na základe ktorého získajú osvedčenie ADR

ŠKOLENIE PORADCOV ADR

Každá firma, ktorá sa akýmkoľvek spôsobom podieľa na preprave nebezpečných vecí je povinná vymenovať aspoň jedného bezpečnostného poradcu podľa zákona 56/2012 Z. z o cestnej doprave, ktorý  upravuje oblasť prepravy nebezpečných vecí v §34 – §39

Bezpečnostný poradca ADR

Bezpečnostný poradca ADR je odborne spôsobilá osoba, ktorá má za úlohu navrhnúť postupy a činnosti spojené s prepravou nebezpečných vecí z hľadiska bezpečnosti a právnych predpisov. Zákon 56/2012 Z. z. o cestnej doprave upravuje oblasť prepravy nebezpečných vecí v §34 – §39.

NAJBLIŽŠIE ŠKOLENIA

Školenie vodičov ADR Žiline

ADR školenie vodičov v Žiline

Najbližší termín školenia vodičov ADR v Žiline sa uskutoční

22.-25.03.2019

(piatok až pondelok) 

Školenie vodičov ADR Bratislava

ADR školenie vodičov v Bratislave

Najbližší termín školenia vodičov ADR v Bratislave sa uskutoční

11.03. – 14.03.2019

(pondelok až štvrtok)

Školenie bezpečnostných poradcov

Školenie bezpečnostných poradcov

Najbližší termín školenia poradcov ADR sa uskutoční v Žiline

13.05. – 17.05.2019

(pondelok až piatok )

Novinky

Fotografia na školenie 3,5x4,5 cm

Všetci účastníci školenia ADR musia v deň začatia školenia doniest farebnú fotografiu 3,5×4,5 cm !

Správny poplatok vodič ADR 20€

Na základe Zákona o správnych poplatkoch č. 286/2012 platnej od 01.10.2012 sa za vydanie osvedčenia vodičov ADR vyberá správny poplatok vo forme 20€ kolku. Za predĺženie platnosti, alebo rozšírenie sa poplatok neplatí.

Kolok si platí účastník samostatne a nie je zahrnutý v cene školení.

Správny poplatok poradca ADR 30€

Na základe Zákona o správnych poplatkoch  č. 286 /2012  platnej od 1. 10. 2012), sa za  vydanie, predĺženie platnosti alebo vydanie duplikátu osvedčenia o odbornej príprave bezpečnostného poradcu  predĺženie platnosti vyberá správny poplatok 30 € kolok.

Kolok si platí účastník samostatne a nie je zahrnutý do ceny školení.

Zmeny vydávania osvedčenia ADR

Od 1.1.2013 nastala zmena vydávania ADR osvedčenia pre vodičov. Sú vydávané formou kartičky. (podobné ako KKV ). Vodič po úspešnom zvládnutí skúšky nedostane hneď po ukončení skúšky ADR OSVEDČENIE O ŠKOLENÍ VODIČOV, ako to bolo do 31.12.2012. Nový typ dokladu bude v krátkom čase doručený poštou.

Pozn.: Doteraz vydané ADR OSVEDČENIE O ŠKOLENÍ VODIČOV  (oranžové preukazy), ostávajú platné do konca obdobia ako je uvedené na preukazoch.

Ako sa možem prihlásiť na školenie ?

  • Telefonicky

    Na školenie sa môžete prihlásiť telefonicky na kontaktnom čísle +421 907 73 1111 každý pracovný deň od 7:00 – 17:00

  • Online prihláškou

    Využite môžnosť online prihlásenia na školenie ADR cez našu prihlášku priamo na stránke

  • Osobne v naších strediskách

    Samozrejme je možné nás osobne navšťíviť v niektorom z naších stredísk v Bratislave a Žiline, kde sa o Vás postaráme