* Tabuľka je horizontálne scrolovateľná
TERMÍN ŠKOLENIAMIESTO ŠKOLENIADEŇ V TÝŽDNI
6.-9.2.2018Bratislavautorok až piatok
17.-20.2.2018Žilinasobota až utorok
6.-9.3.2018Bratislavautorok až piatok
23.-26.3.2018Žilinapiatok až pondelok
10.-13.04.2018Bratislavautorok až piatok
20.-23.04.2018Žilinapiatok až pondelok
14.-17.05.2018Bratislavapondelok až štvrtok
25.-28.05.2018Žilinapiatok až pondelok
05.-08.06.2018Bratislavautorok až piatok
22.-25.06.2018Žilinapiatok až pondelok
  • Počet miest je obmedzený v zmysle príslušných predpisov. Každý prihlásený bude informovaný o zaradení na uvedené školenie.  V prípade, že počet záujemcov bude vačší ako je počet voľných miest, bude zaradený do nasledujúceho školenia.
OBNOVOVACIE ŠKOLENIE VODIČOV ADR

Obnovovacie školenie ADR je možné absolvovať toto školenia buď v rámci riadneho školenia vodičov v stanovených termínoch, alebo inom dohodnutom termíne.
Obnovovacie školenie je možné vykonať v čase platnosti preukazu ADR t.zn. ešte pred dovršením 5 roka. Po tomto termíne sa postupuje ako s novým záujemcom o školenie ADR!

ROZŠIROVACIE ŠKOLENIE VODIČOV ADR

Rozširovacie školenie ADR je možné absolvovať v rámci niekorého termínu z hore uvedených školení.
Tieto školenia sa vykonávajú po prihlásení sa, na základe individuálnej dohody. Je možné ich vykonať buď v rámci riadneho školenia vodičov v stanovených termínoch, alebo inom dohodnutom termíne.

  • v cene sú zahrnuté učebné pomôcky (učebnica, poznámkový blok, písacie potreby apod.),
  • tvorba ceny je ďalej závislá na vzájomnej dohode so zákazníkom. Ponúkame  zľavy pri väčšom počte účastníkov a  klientov, ktorí využívajú náš vernostný program
Využite zľavu

Pri platbe vopred bankovým prevodom alebo v hotovosti na mieste školenia, poskytujeme automaticky zľavu z ceny školenia 5 euro na osobu.